Józef Czubak

W swój Wieczny Rejs odpłynął niezapomniany człowiek, wspaniały żeglarz, przyjaciel i kolega. Był i pozostanie dla nas żeglarzy niedoścignionym wzorem instruktora-szkoleniowca i społecznika. Żegluj przyjacielu do Wiecznego Portu, pozostaniesz zawsze w naszej pamięci.


Śp. Józef Czubak urodził się 12 marca 1939 roku w Gniazdowie koło Skalmierzyc. Mgr geografii ekonomicznej, mistrz szkutnik. Żeglarz jachtowy 1956, sternik jachtowy 1958, jachtowy sternik morski 1969, jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej 1973, instruktor żeglar­stwa 1978, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej 1985, kapi­tan motorowodny i przodownik - instruktor turystyki żeglar­skiej PTTK. Działalność żeglarską rozpoczął w harcerstwie. W latach 1957- 1959 był przybocznym w I Drużynie Żeglarskiej im. adm. Krzysztofa Arciszewskiego w Kaliszu, w latach 1960- 1965 był członkiem Zespołu Pilota Cho­rągwi Wielkopolskiej, w 1966 roku został retmanem Hufca w Goleniowie, w latach 1967- 1975 był retmanem Hufca w Ostrowie Wielkopolskim, w latach 1976- 1992 był członkiem Zespołu Pilota Chorągwi Kaliskiej ZHP. W roku 1958 otrzymał stopień przewodnika, w 1962 podharcmistrza a w 1978 harcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego. W roku 1969 wraz z gronem przyjaciół entuzjastów założył pierwszy w historii Ziemi Ostrowskiej Klub Żeglarski „Nord” i został członkiem jego zarządu w latach 1969- 1971 a w latach 1971-1973 komandorem tego klubu.

14 grudnia 1975 roku Józef został wybrany pierwszym prezesem nowo powstałego Kaliskiego OZŻ, którego był głównym pomysłodawcą, i orędownikiem. W Kaliskim Okręgowym Związku Żeglarskim pełnił również funkcje Vice Prezesa i przewodniczącego Okręgowej Komisji Szkolenia, w roku 2001 ponownie został wybrany prezesem na VIII kadencję. W latach 1975- l994 był delegatem na sejmiki PZŻ. W roku 1977 z inicjatywy Józefa powstał Yacht Klub Polski Kalisz a on został jego Vice Komandorem i pełnił tę funkcję do 1985 roku. W YKP Kalisz był również przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w latach 1985- 1988.

Od 1992 roku był członkiem Zarządu Głównego YKP
Honorowy Członek Jacht Klubu „Nord” 1979
Honorowy Członek YKP Kalisz 1996
Vice Komandor Honorowy Yacht Klubu Polski 1999
Był organizatorem i kapitanem wielu rejsów morskich
Kawaler Orderu Odrodzenia Polski
Odznaczony Krzyżem Za Zasługi Dla ZHP
Odznaczony Medalem Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego
Odznaczony Medalem Za Szczególne Zasługi Dla Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
Odznaczony Dużą Złotą Odznakę Turystyczną z 1 szmaragdem
Zasłużony Działacz Turystyki 1981