Ósme regaty im. Macieja Czajki w Czaplinku (2015)

Kolejny, ósmy raz, spotkamy się w dniach 1-3 maja 2015 na regatach poświęconych Maciejowi. Wszystko jak zwykle odbywa się w ośrodku Drawtur w Czaplinku. Zapraszamy wszystkich miłośników żeglarstwa do miłego wspólnego spędzenia czasu w ten krótki majowy weekend

Wyniki regat

Miejsce I:
Arkadiusz Ibron (sternik)
Norbert Siemianów
Marcin Ibron

Miejsce II:


Miejsce III:


Miejsce IV:


Miejsce V:


Miejsce VI:


Miejsce VII:


Miejsce VIII:


Miejsce IX: