Zarząd klubu

W wyniku głosowania, przeprowadzonego w dniu 17.01.2015 roku na Walnym Zgromadzeniu członków Jacht Klubu NORD, wybrano następujące władze klubu:

Komandor: Sławomir Sikora

Sekretarz: Grzegorz Kołodziej

Skarbnik: Arkadiusz Ibron

Członek zarządu: Norbert Siemianów