Czwarte regaty im. Macieja Czajki w Czaplinku (2011)

Zdjęcia z regat

Zdjęcia z IV regat 2011 - Pokemon
Zdjęcia z IV regat 2011 - Adam

Wyniki

Oto pierwsza piątka IV edycji regat o Puchar Komandora Jacht Klubu NORD w Ostrowie Wlkp. poświęconych pamięci Macieja Czajki:

1. załoga ze sternikiem Bartoszem Świecą
2. załoga ze sternikiem Adamem Czajką
3. załoga ze sternikiem Michałem Ratajczakiem
4. załoga ze sternikiem Tomaszem Czajką
5. załoga ze sternikiem Katarzyną Bielat

Ogłoszenie o regatach

Regaty rozegrane będą 17 września 2011 na jeziorze Drawsko w Czaplinku. W regatach udział biorą załogi z całej Polski. Impreza jest wpisana do kalendarza regat Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Ze względu na określone możliwości logistyczne organizator IV edycji regat zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości startujących załóg do liczby 12 (ok. 60 osób). W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia załóg, które uczestniczyły we wcześniejszych edycjach, w drugiej kolejności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Regaty rozgrywane są na łodziach dostarczonych przez organizatora.

Gościny udzieli mam - jak miało to miejsce w edycjach poprzednich - przyjaciel żeglarzy i wodniaków Robert Rycerski, właściciel pięknego Ośrodka Wypoczynkowego Drawtur w Czaplinku.

Plan Imprezy

  • 15 i 16.09 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników
  • 17.09 sobota, godz. 0900 - na przytani żeglarskiej Ośrodka Drawtur odprawa załóg
  • 17.09 sobota, godz. 1900 - zakończenie regat
  • 17.09 sobota, godz. 2000 - wręczenie nagród
  • 17.09 sobota, godz. 2020 - wspólna kolacja
  • 18.09 niedziela, godz. 0900 - wspólne śniadanie i żeglowanie rodzinne
  • 18.09 niedziela, godz. 1600 - zamknięcie imprezy