Trzecie regaty im. Macieja Czajki w Czaplinku (2010)

Zdjęcia z regat

Zdjęcia z regat 2010 - Adam
Zdjęcia z regat 2010 - Pokemon
"w pogoni za duchem ..." - zdjęcia z imprezy towarzyszącej dla naszych milusińskich

Wyniki

Oto pierwsza szóstka III edycji regat o Puchar Komandora Jacht Klubu NORD w Ostrowie Wlkp. poświęconych pamięci Macieja Czajki:

1. załoga ze sternikiem Bartoszem Świecą
2. załoga ze sternikiem Arkadiuszem Ibronem
3. załoga ze sternikiem Adamem Czajką
4. załoga ze sternikiem Tomaszem Wołowiczem
5. załoga ze sternikiem Bogdanem Smardzem
6. załoga ze sternikiem Przemysławem Dankiewiczem

Regulamin regat

o Puchar Komandora Jacht Klubu NORD w Ostrowie Wielkopolskim poświęconych pamięci Macieja Czajki

Edycja III


I . Organizator: Jacht Klub NORD w Ostrowie Wielkopolskim

II Termin i miejsce:
Regaty odbywają się w terminach ustalonych przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego na jachtach klasy „Omega”.
W sezonie 2010 odbędą się 18 września o godz. 0900, na jeziorze Drawsko, Przystań Ośrodka Drawtur w Czaplinku woj. Zachodniopomorskie.


III. Regulamin regat.

1.Organizacja

Regaty rozegrane będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2001-2004*, postanowieniami PZŻ, regulaminem mistrzostw oraz niniejszą instrukcją żeglugi - na łodziach dostarczonych przez organizatora i losowanych przez zawodników na odprawie sterników, zgodnie ze sposobem rozgrywania regat. W przypadku sprzeczności decydują przepisy zawarte w instrukcji żeglugi.

2. Zgłoszenia

Zgłoszenia załóg do regat przyjmowane są w siedzibie klubu J.K NORD, telefonicznie nr. 603101082 lub w biurze regat Przestań Ośrodka Drawtur w Czaplinku. Załogi zgłaszają się w minimum 3-osobowym składzie.
W zależności od ilości łodzi przeznaczonych do rozegrania regat, zawodnicy zostaną podzieleni na grupy eliminacyjne. Podpisując zgłoszenie do regat zawodnicy przyjmują całkowitą odpowiedzialność za siebie oraz sprzęt podczas regat zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Wszelkie czynności wykonane lub nie przez Organizatora nie zwalniają uczestników od odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich lub ich sprzętu.
3. Komunikaty dla zawodników

Komunikaty dla zawodników wywieszane będą na tablicy ogłoszeń umieszczonej na ścianie Kapitanatu Portu.

4. Zmiany w instrukcji żeglugi

Zmiany w instrukcji żeglugi będą wywieszane na tablicy ogłoszeń nie później niż na 30 minut przed wyścigiem, którego dotyczą lub będą podawane ustnie przez KR nie później niż 5 min. przed sygnałem ostrzeżenia.

5. Plan wyścigów. Losowanie łodzi.

5.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z programem regat.
5.2 Na odprawie sterników zawodnicy będą losowali łódki, na których będą startowali w regatach. W przypadku rozgrywania eliminacji, przed wyścigami finałowymi nastąpi ponowne losowanie sprzętu dla wszystkich grup.
5.3 Jeśli do regat zgłosi się więcej niż 5 załóg, wówczas rozegrane zostaną wyścigi eliminacyjne, które wyłonią finalistów grupy A i B. Dokładny plan wyścigów zależy od warunków pogodowych i podany zostanie na odprawie sterników.

6. Remisy

W przypadku remisów decyduje ilość lepszych miejsc. Gdy remis pozostaje, to zostaje on rozstrzygnięty na korzyść jachtu z lepszym wynikiem w ostatnim wyścigu. Gdy jest rozegrany tylko jeden wyścig w przypadku remisu przyznaje się miejsca równorzędne.

7. Trasa. Start. Meta.

Opis trasy, linii startu i mety oraz flag startowych lub innych znaków sygnałowych, zostanie podany na odprawie sterników, a szkic trasy umieszczony na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej. Znakami kursowymi będą żółte walcowate boje. Starty zostaną przeprowadzone wg systemu określonego w przepisie 26.1 PRŻ. Jacht nie może wystartować później niż 10 minut po sygnale startu.

8. Odwołanie startów

Odwołanie startów będzie sygnalizowane zgodnie z przepisem 29.2 PRŻ. Odwołanie indywidualne będzie sygnalizowane wywieszeniem flagi MKS "X" plus sygnał dźwiękowy. Komisja Regatowa będzie podawała okrzykiem numer odwoływanego jachtu.
Odwołanie generalne będzie sygnalizowane wywieszeniem flagi MKS "Pierwszy zastępczy" plus dwa sygnały dźwiękowe, zgodnie z przepisem 29.3 PRŻ.

9. Ograniczenie czasu.

Jachty, które ukończą wyścig później niż 15 minut od chwili ukończenia wyścigu przez pierwszy jacht swojej grupy, będą uznawane jako jacht, który "nie ukończył wyścigu".

10. Protesty

Protesty można składać w ciągu 1 godziny od zakończenia wyścigów w danym dniu. Protest winien być sygnalizowany na wodzie czerwoną flagą zgodnie z przepisem 61 PRŻ. Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty w kolejności zbliżonej do ich przyjmowania tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Ogłoszenia o protestach zostaną podane do wiadomości zawodników przed upływem 15 minut od chwili zakończenia przyjmowania protestów. Ogłoszenia te będą zawierały informację o miejscu i czasie rozpatrywania protestów, strony występujące w proteście oraz świadków. Wysokość opłaty protestowej wynosi 10 zł.
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do sprawdzenia czy są wzywani przez Komisję Protestową jako strony lub świadkowie!
11. Punktacja

Stosowany będzie system małych punktów określony w przepisie A4 PRŻ. Poszczególne biegi punktowane są na zasadzie punktów ujemnych:

zajęte miejsce I II III IV V VI VII VIII IX
ilość punktów karnych 0,0 3,0 5,7 8,0 10,0 11,7 13,0 14,0 15,012. Łączność radiowa.

Załogi jachtów biorących udział w wyścigach nie mogą korzystać z przekazów radiowych ani innych, które nie są dostępne dla wszystkich startujących jachtów (np. telefony komórkowe).

13. Nagrody.

O sposobie rozdziału nagród decyduje organizator lub powołane przez niego jury.

14. Przepisy bezpieczeństwa.

114.2 W regatach obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r./Dz.U. Nr 57 poz. 358/Zał. nr 7: "Szczegółowe zasady bezpieczeństwa osób biorących udział w imprezach żeglarskich".
14.3 Każdy jacht zaobserwowany przez Komisję Regatową lub inne osoby jako wrzucający śmieci do wody może być ukarany decyzją KR lub zespołu protestowego, po rozpatrzeniu protestu zgodnie z przepisem 61.2 PRŻ.
14.4 Zgłaszający się do zawodów sternicy muszą posiadać polisę OC (istnieje możliwość wykupienia polisy OC przed rozpoczęciem regat).
14.5 Wszystkie jachty są zobowiązane do przepłynięcia w pobliżu prawej burty statku KR przed sygnałem ostrzeżenia do startu pierwszego wyścigu w danym dniu celem wpisania na listę jachtów startujących.
14.6 Po podniesieniu przez Komisję Regatową flagi Y lub innego wzrokowego lub dźwiękowego sygnału uczestnicy regat są zobowiązani do natychmiastowego założenia osobistych środków ratunkowych (kamizelek asekuracyjnych) pod groźbą dyskwalifikacji bez rozpatrywania.
14.7 W razie awarii lub wywrotki jachtu biorącego udział regatach (jak również innych jednostek) uczestnicy regat są bezwzględnie zobowiązani do udzielenia pomocy.


UWAGI:
- Ustępujemy jachtom płynącym prawym halsem (również przy górnej boi).
- Ustępujemy jachtom płynącym po naszej zawietrznej.
- Ustępujemy jachtom wewnętrznym przy boi dolnej.
- Po dotknięciu boi robimy karny obrót nie okrążając boi po raz drugi.
- Po stwierdzeniu swojej winy na trasie robimy karne obroty 2 zwroty przez sztag i 2 zwroty przez rufę w jedną stronę.

III. Przepisy

Wpisowe

1. Załoga 3-5 os. – 50, 00 pln
Cena obejmuje świadczenia dla osób (załogi):
- wpisowe i udział w zawodach
- wypożyczenie jachtu Omega wraz z kompletnym osprzętem


2. Wpłaty
Do dnia 18.09..2010 r. godz. 08.00, ( przed rozpoczęciem regat ) bezpośrednio na ręce organizatora regat.